نمای جی آر سی 

این نما ترکیبی از الیاف شیشه بهمراه بتن و ….