لوور آلومینیومی
گرم شدن هوا و همچنین انعکاس بیش از حد نور خورشید می تواند سطوح براق نمای خارجی ساختمان را با شرایط نامطلوبی روبرو کند. وجود یک سایه بان در نمای خارجی ساختمان بدون اینکه دید منظره بیرونی را محدود کند می تواند به طور چشمگیری تابش مستقیم اشعه خورشید بر روی شیشه ها و نما را کم کند و انعکاس شدید آنرا بر چشمان ناظران کاهش دهد و همزمان دست یابی به نور کافی در داخل ساختمان را ممکن میسازد.

همانطور که در پروتکل Kyoto ذکر شده است تمام کشورها بر وجود این مشکل جهانی صحّه گذاشته اند. بسیاری از کشورها در اروپا اقدام به انتشار یک آیین نامه جدید ساختمانی نموده اند. در این آیین نامه ها سعی شده است با کاهش مصرف انرژی از این طریق با اثر گلخانه ای مقابله شود. یکی از مهمترین عوامل مصرف انرژی در ساختمان ، سرمایش است. با بکار بردن یک سایه بان مناسب می توان نیاز به سرمایش را به شدت کاهش داد و یا حتی به کلی ازبین برد.
خورشید از مهمترین منابع گرما و نور است. گاهی اوقات طراحی،اندازه گذاری وکنترل یک سایه بان،کمی پیچیده و مشکل است. لوور آلومینیومی باید طوری طراحی شود تا گرمایش حاصل از اشعه مستقیم خورشید در طیف اصول گرم را کاهش دهد ودرعین حال لوور آلومینیومی درطول فصل سرما مانع یبرای گرمایش خورشید نشود.برای رسیدن به این هدف می توان از نمودار خط سیر ،محاسبه دقیق زاویه اشعه خورشید و تشکیل سایه درطول سال استفاده نمود.

مزایای استفاده از لوور(شیدر)
نور افتاب در زمان برخورد با اجسام اشعه ی مادون قرمز منعکس میکند که این اشعه ایجاد حرارت میکند هنگامی که از سایه بان های داخلی مانند پرده استفاده میشود این اشعه از شیشه عبور میکند و دمای فضای داخل را افزایش میدهد اما زمانی که در نمای ساختمان و مقابل نورگیرها از سایه بان خارجی نظیر لوور استفاده میکنیم اشعه مادون قرمز در برخورد با لوور ها در خارج از فضای ساختمان تولید گرما میکند و موجب افزایش دمای داخل نمیشود.
ویژگی لوورهای آلومینیومی:

محدود کردن فضای دید پنجره ها
امکان ایجاد زوایای مختلف در لوورها برای تنظیم نور دلخواه
تنوع طرح ورنگ
امکان ایجاد طرح های مختلف در ساختمان
معرفی انواع لوورهای آلومینیومی
لوورهای دوکی
با مقطع دوکی در شکلهای مختلف واندازه های متفاوت
لوورهای باکس
بامقطع مستطیل در شکلهای مختلف واندازه های متفاوت
لوورهای کامپوزیت
تولید شده توسط ورقهای آلومینیوم کامپوزیت که به دلیل سبکی وانعطاف پذیر بودن ورق امکان ایجاد انواع سایزها وشکلهای مختلف با رنگهای متنوع رادر اختیار معماران قرار میدهد

امروزه لوورهایی تولید میشوند که دارای موتور می باشند و دو قابلیت سازگاری با شرایط اقلیمی در ساعات مختلف در روز و تغییر نمای ساختمان را بوچود میاورد.

لوور های متحرک برقی:
این سیستم مختص لوور های (شیدر)دوکی و یا ساختار های مشابه می باشد که توسط موتورهای الکتریکی و اتصالات میکانیکی قابلیت تغییر زاویه در نور های مختلف را داراست.
شیدر های متحرک توسط اپراتور به صورت مستقیم و یا کنترل از راه دور عمل می نماید.اخیرا در ساختمان های مدرن کنترل زاویه شیدر های متحرک (لوور)توسط سیستم انجام می شود.بطوریکه به صورت هوشمند نسبت به شاخصه های مختلفی همچون نور و دمای فضای داخل ساختمان تنظیم زاویه میگردد.